Showing: 1 RESULTS
Хомеопатия

Хомеопатичните лекарства, които вършат чудеса

Основният принцип на хомеопатията е да лекува еднакво. С други думи, вещество, което може да предизвика симптоми у здрав човек може да излекува същите при болен. Тъй като има над 2500 средства за защита в хомеопатичната фармакопея, това невинаги е лесна работа да бъде намерено точното лекарство. Силата на средство за защита и честотата на …