Showing: 1 RESULTS
Билки при депресия

Депресията като истинският бич на 20 век.

Съвременните анализатори в медицинската наука определят депресията като истинският бич на 20 век. Странното е как това състояние се отчита във все по-страшни форми, успоредно с развитието на психологията. Учените не разбират много неща относно нея, но разбират проявлениятa и измерват субстанциите, които се променят в мозъка и чрез, които може да се лекува това …